Beden dili insanın düşüncelerini ve duygularını karşısındaki insana anlatırken kullandığı hareket, jest, mimik ve vücut duruşunun bütünüdür. İletişim ise kaynak ve alıcı arasındaki mesaj iletme sürecidir. Beden dili ve iletişim arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. İletişim 3’e ayrılır:

Yazılı İletişim
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim

Sözlü iletişim insanlar, gruplar, toplumlar arasında sözle kurulan iletişimdir. Sözsüz iletişim ise yüz yüze iletişimde göz teması, duruş, jest ve mimikle ifade edilenlerdir. Sözsüz iletişim, beden dilidir.

İnsan beden dili hareketleriyle konuştuğu kişilere söylenmeyen birçok mesajlar verir. Bu mesajlar, konuştuğu konuyla ilgili duygularıdır. Korku, sevgi, kıskançlık, endişe, telaş ve üzüntü gibi tüm bu duygular kişinin iletişim kurarken kullandığı beden diliyle anlaşılır.

Beden Diliyle İletişim Nasıl Olmalı?

İnsanlar iletişim sırasında anlatımlarını etkili hale getirmek için beden dilini kullanırlar. Çünkü insanların duygu ve düşünceleri beden dili sayesinde anlaşılacaktır. Beden diliyle iletişim nasıl olmalı sorusunun ilk cevabı şu: Dik duruş. Evet, yanlış okumadınız. Özellikle ilk tanışma anında bedenin ve omuzların dik duruşu çok önemli. Beden diliyle iletişimin nasıl olması gerektiğinin diğer maddelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İletişim halinde olduğumuz kişiyle uygun bir göz teması kurmalıyız.
  • Başımızı hafif dik tutarak canlı, dinamik ve ilgili bir yüz ifadesi takınmalıyız.
  • Konuşurken beden dilinde jest ve mimiklerin kullanımı çok önemlidir. (jest, konuşma sırasında el, kol ve başla yapılan hareketlerdir.) Rastgele el ve kol hareketleri yapmamalıyız.
  • Etkili bir beden dili için duruş açılarının doğru kullanılması da çok önemlidir. Örneğin karşımızdaki kişiyle aramızda bir rekabet söz konusu ise onun tam karşısında durarak(sanki aramızda düz bir çizgi varmış gibi) konuşmalıyız. Ama bir rekabet yoksa beraber bir arkadaşımızla deniz kenarında dertleşerek denizi seyrediyorsak tam hizasında durmalı ve aynı tarafa bakmalıyız.
  • Konuşma sırasında bedenimizi tam olarak konuştuğumuz kişiye dönmeliyiz.
  • Beden diliyle iletişimde dış görünüş de çok önemlidir. Nerede nasıl giyineceğini bilmek gerek. Doğru giyinmek kendini doğru tanıtmak anlamına geliyor.

Beden Dilinin İletişimimize Pozitif Etkileri

Beden dilinin doğru kullanılması iletişimimize pozitif etkiler bırakır.

  • İlk olarak dik duruş demiştik. Bedenin ve omuzların arkada ve dik duruşu gücünüzü ve etkinizi gösterir. İletişim kurduğunuz kişi tarafından ciddiye alınmanızı sağlar.
  • Göz teması kurmak karşı tarafa güven duygusu aşılar. “Seni dikkatle dinliyorum” mesajı verir. Ayrıca gözlerini kaçırmadan iletişim kuran insanların özgüvenli olduğu toplum tarafından kabul edilmiştir.
  • Karşıdaki insanla canlı, dinamik ve güler yüzle iletişim kurmak ona söylediğimiz cümlelerin etkisini arttırır.
  • Yakın bir arkadaşımızla dertleşirken yan yana oturarak aynı yöne bakmamız ona “seni dinliyorum, seni anlıyorum, seninle uyumluyum.” mesajı verir. İletişim uzmanları bedenin bu duruşuna uyum açısı adını vermiştir.

Sosyal hayatta iletişim içinde bulunduğumuz her ortamda( ev, okul, iş, kültür ortamı) güçlü, canlı, dinamik ve çekici görünmek istiyorsak öncelikle yüz yüze iletişimde beden dilini nasıl kullandığımızı fark etmemiz gerekiyor.