Teknoloji Derste Nasıl Etkili Kullanılır

 

Bugün, gelişen teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Teknolojinin hayatımıza yansımaları da oldukça fazladır. Bu yansımaları her alanda olduğu gibi eğitim alanında da görmekteyiz. Bu yansımaların etkisi gün geçtikçe de artmaktadır. Teknolojik hayatın tam da ortasına doğmuş olan zamane çocuklarını bu teknolojiden uzak tutmak da oldukça zordur. Bu durumda teknolojinin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de vardır.

 

 Teknolojinin Olumsuz Etkileri Nelerdir?

 

Teknolojinin olumsuz etkilerinin en başında bağımlılık oluşturması gelmektedir. Bunun yanında da teknolojinin heyecanına ve hızına kendini kaptıran çocuklarda günlük yaşamdan kopma ve monotonluktan sıkılma durumu karşımıza çıkmaktadır. Bu sıkılma durumunu eğitimde en aza indirmek için sıradan ders anlatımlarından uzaklaşmak gerekmektedir. Bunu yaparken de teknolojiden yararlanmalıyız. Çocuklara teknoloji doğru kullanmayı öğretmeliyiz.

 

 Derslerde Teknolojiyi Nasıl Kullanmalıyız ?

 

Her alanda olduğu gibi derslerde de teknolojiden yararlanmanın pek çok yolu vardır. Bunlar; İlk sırada akıllı tahta kullanımı gelmektedir. Eba (Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan çevrim içi ortamda kullanılabilen bir eğitim uygulamasıdır.), Morpakampus, Okulistik vb. çevrim içi ders anlatım uygulamalarından yararlanabiliriz. Bu tarz uygulamaları akıllı tahtadan açarak ders anlatımını daha zengin bir hale getirebiliriz. Aynı zamanda soyut olan kavramları somut bir hale getirerek çocuğun öğrenmelerini daha kalıcı hale getirebiliriz.

 

Teknolojinin bizlere sunduğu bir diğer imkan ise sanal gezilerdir. Derslerde kazanımlara uygun olarak yapılan sanal geziler ile gözlemler sayesinde hem eğlenceli hem de kalıcı öğrenmeleri sağlayabiliriz. Bu sayede maliyetli olan gezileri sanal ortamda yaparak zamansal ve parasal açıdan kazanç sağlanmaktadır.

 

Slayt Gösterisi ve sunumlar sayesinde dersler daha çekici hale getirilecektir. Sunumların videolardan, metinlerden ve resimlerden oluşması kazanımların öğrenilmesinde kalıcılığı arttırmaktadır.

 

Teknoloji ve oyunu birleştirerek derslerde kullanmak da dersin zenginliğini arttırmaktadır. Çocuklar ve oyun birbirinden ayrı düşünülemez. Tablet, bilgisayar, telefon ve benzeri cihazlarda eğitsel olan uygulamalardan yararlanmak öğrenmeye olumlu yönde etki etmektedir. Eğitici olan oyunlar bazen çocuklar arasında rekabet ortamına yol açmaktadır. Çocuklar oyunlarda karşılaştıkları sorunların ya da bölümlerin üstesinden kendi başlarına gelmektedirler. Bu durum da çocukların problem çözme ve yaratıcılık gibi becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır.