Eğitim Anlayışı Nedir ?

 

Toplumsal kurumlardan en önemli organizma sistemi öğretim sistemidir. Bireylerin bilişsel, sosyal, psikolojik, ekonomik yönden gelişimlerine zenginlik sağlayan çok yönlü bir süreçtir. Eğitim ve Öğretim sürecinde, çeşitli bilgi birikimleri, çok yönlü becerilerin kazanılması, düşünme yeteneğinin geliştirilmesi gibi birçok faktör önem taşımaktadır.

Toplumların gelişmişlik seviyeleri aynı zamanda öğretim düzeyini de etkilemektedir. Bir toplum ne kadar çok gelişmişse öğretim modeli de o kadar çok gelişmektedir. Eğitim Öğretim anlayışı, yenilikler eklenerek daha modern bir seviyeye doğru bir artışı gözlemlenmektedir. Yeniliklerin çoğalması öğretim anlayışına sahip herkesi olumlu yönde etkilemektedir. Daha çok adapte ve daha kalıcı öğrenmelere yol açmaktadır. Öğretim bu saydıklarımız dışında çok daha kapsamlı belirli kalıba oturtulmamış kavramdır. Öğretim sistem anlayışını iki yönden incelemek mümkündür. Çağdaş Öğretim anlayışı ve Geleneksel Öğretim anlayışı.

 

1.Çağdaş Eğitim Anlayış

 

Öğrenciye bilgi yüklenen değil aksine öğrenciyi merkeze alan, öğrenmeyi pratikte uygulatan, yeteneklerini kullanan, ilgi ve değerlerinin farkına vardıran, problem yaratmayıp probleme çözüm odaklı yaklaşabilen, analiz ve sentezi kuvvetlenen, bir problemi olduğu gibi kabul etmeyip üzerinde sorgulayıcı, şüpheci, yapıcı, üretici davranan bireyleri yetiştirmeyi hedefleyen bir program modelidir.

Çağdaş anlayış bireylerin akademik başarılarının yanı sıra bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan gelişimlerine katkı sağlayan anlayıştır. Çağdaş eğitim boyutları öğrenci hizmetleri aşağıdaki tablodaki gibidir;

 

-Rehberlik ve Psikolojik Danışma

-Sosyal Yardım Hizmetleri

-Özel Öğretim ve Yetiştirme

-Sosyal ve Kültürel Hizmetler

-Sağlık Hizmetleri

Çağdaş anlayışında eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin yanında öğrenci kişilik hizmetleri sıkça yer almaktadır.

 

2.Geleneksel Anlayış

 

Öğrencinin her konuda pasif bırakıldığı öğretmenin her konuda aktifliğini gösterdiği bir geleneksel anlayıştır. Teori kısmının öğrenciye aktarılıp öğrenciyi aktifleştirmeyen bir öğretimdir. Pratik kısım hiç yoktur denilebilecek kadar azdır. Pratik kısmı öğretmen tamamlayarak öğrenci geri planda bırakılmaktadır. Bu öğretim anlayışının merkezinde öğretim ve yönetim hizmetleri mevcuttur öğrenciye ait kişilik hizmetleri yoktur.

 

Yetenek ve ilgi alanları yerine sadece zihinsel gelişim üzerine odaklanılmaktadır. Rekabetçilik anlayışının daha fazla olduğu bir anlayış modelidir. Güven, işbirliği, dayanışma duyguları körelmektedir. Yıllar boyunca okullarda, öğrenim sağlanacak her yerde geleneksel bir sistem devam etmiştir. Çağdaş anlayış ile daha modern ve kapsamlı bir öğrenim düzeyi gerçekleştirilmektedir.