Kişisel Verilerin Korunması

1. Kullanıcı olarak ders aldığınızda veya ders verdiğinizde üyelerimizin kişisel verileri eniyiozeldershocasi.com aracılığı ile sizinle paylaşılabilir. Bu durumlarda, eniyiozeldershocasi.com bu kapsamda size ilettiği ya da öğretmen/öğrencilerimizin doğrudan sizinle site üzerinden paylaştığı kişisel verilere ulaştığınızda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmekte olduğunuzu ve buna göre KVKK ve ilgili mevzuata uygun davranmayı kabul etmektesiniz.

Buna göre Site’de öğretmen veya öğrenci olarak faaliyet gösteren kullanıcı, site üzerinden herhangi bir sebeple elde ettiği, üçüncü kişilere ait kişisel verileri, yalnızca özel dersin ifa edilebilmesi amacıyla işlemekle ve bu amaç dışında herhangi bir amaçla verileri işlememekle ya da üçüncü taraflara aktarmamakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin, kullanıcı tarafından bu maddeye, KVKK’ya ve ilgili mevzuata aykırı olarak işlendiğinin ve/veya aktarıldığının eniyiozeldershocasi.com tarafından tespit edilmesi ya da bu yönde bir ihlal hakkında eniyiozeldershocasi.com makul şüphesinin oluşması halinde, eniyiozeldershocasi.com ilgili kullanıcının üyeliğini derhal askıya alma ve gerekli olması halinde üyeliğini feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı olarak bu maddede yer alan yükümlülüklerinize veya KVKK ve/veya ilgili mevzuata aykırı davranmanız nedeniyle eniyiozeldershocasi.com herhangi bir zarara uğraması halinde, eniyiozeldershocasi.com tüm zararlarını derhal ve nakden tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

2. Kullanıcı olarak, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak eniyiozeldershocasi.com Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dâhil olmak üzere düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için eniyiozeldershocasi.com her türlü desteği sağlamayı kabul etmektesiniz.