Matematik öğrenmek her öğrenci için için kolay olmayabilir. Okulda matematik öğretmeninizin size bir problemi çözmek için farklı teknikler gösterdiğini,  bizim de tüm bunlara ayak uydurmaya çalıştığımız günleri hatırlayalım.

Öğrencilerin matematikte farklı yaklaşımları keşfetmelerini ve problem çözme yöntemlerini karşılaştırmalarını sağlamak çok önemlidir. Öğretmenler öğrencilerin öğrenme şeklini kısıtlamaya başladığında aynı zamanda ne kadar öğreneceklerini de sınırlar.

Öğrencilerin yöntemleri karşılaştırmalarını sağlamak, matematikte bazı şeylerin nasıl ve neden işe yarayıp  yaramadığını düşünmelerine yardımcı olur. Sonuçta bir öğretmen olarak siz de öğrencilerinize ilham vermek; onları hayal kırıklığına uğratmak  yerine onların matematikten zevk almalarını sağlamak istersiniz.

Ancak bizim asıl istediğimiz şey, öğrencilerin farklı öğrenme stratejilerine ve yöntemlerine maruz kalmasıdır. Bu şekilde öğrenciler o kadar kolay geride kalmayacaklar.

Günlük Örneklerle Derslerinizi Kolaylaştırın

Bu, matematik öğrenirken en önemli şeylerden biridir. O yüzden de listemizin en başına koyduk! Matematik, günlük yaşamda sürekli karşımıza çıkar ve öğrencilerin bunu fark etmelerine yardımcı olmak, onların matematiği daha kolay  anlamalarına yardımcı olacaktır.

Öğrencinizin yaşına ve eğitim düzeyine bağlı olarak, gerçek hayatla bağlantı kurmaya başlamanın çeşitli yolları vardır. Öğrencilerinizin matematiği neden öğrendiklerini anlayabilmeleri için öğretim stratejilerinizi belli bir bağlama oturtmaya çalışın.

Öğrencinizin bağlantı kurmasına ve matematiğin günlük hayatta nerelerde kullanıldığını görmesine yardımcı olabilirsiniz. Öğrendiklerini yavaş yavaş uzun süreli hafızasına atmasını ve bilgileri daha kolay özümseyerek aklında tutmasını sağlayabilirsiniz.

Görsel Kaynaklar ile Matematiksel Düşünme

Görsel kaynaklar, matematik için sadece faydalı olmakla kalmaz, aynı zamanda birçok öğrenci için yeni kavramları öğrenmek, bunları doğru bir şekilde anlamak ve matematik zorluklarının üstesinden gelmek için gerekli kaynaklardır.

Öğrencilerin öğrendiklerini sadece duymaları değil, aynı zamanda görmeleri gerekir. Okuldaki sınıf ortamı her bir öğrencinin bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmamıştır.

Bu yüzden insanlar bir özel matematik öğretmenine başvururlar. Öğrenciler, konuları daha kolay anlamak için bire bir desteğe ve öğretime ihtiyaç duyabilirler. Bir öğretmen olarak, matematiği yalnızca sesli değil görsel hâle getirerek ve öğrenciniz için neyin en iyi olduğunu görmek için farklı yöntemler deneyebilirsiniz.

  • Modeller
  • Çizimler
  • Resimler
  • Videolar
  • Grafikler

Yukarıdakiler gibi görsel kaynakları kullanabilirsiniz. Görselleri kullanmak ve yapmak çok kolay olabilir. Öğrencinizin ne öğrendiğini görmesine ve bir kavramı fiziksel bir formatta anlamasına yardımcı olabilecek bir şey, bir matematik problemini algılamalarında büyük bir fark yaratabilir.

Görsel kaynaklar da elbette araçlar ve kaynaklar kategorisine girer ancak derslerinizde kullanabileceğiniz çok daha fazla seçenek var. Öğrencinizle geçirdiğiniz süre boyunca onları matematiksel kavramlara gerçekten alıştırmak için farklı web siteleri, oyunlar, uygulamalar, kitaplar, videolar vb. kullanmayı veya onlara belli başlı seçenekleri önermeyi düşünebilirsiniz.

Ayrıca unutmayın. Matematik becerilerinizi geliştirerek beyninize de iyilik yaparsınız. Çünkü matematik, bilişinizin tüm yönlerini geliştirmenize olanak tanır. Kendinize olan güveninizi artacak ve hayata bakış açınızdan bundan etkilenecektir.

Matematik Öğrenmeyi Yeni Bir Dil Öğrenmek Gibi Düşünün

Matematiğin kendine has kuralları, kelime dağarcığı ve bir düşünme biçimi vardır. Bu nedenle matematik bir dil olarak kabul edilebilir. Bu nedenle tüm dilleri öğrenirken geçerli olan kural matematikte de vardır. Bu da elbette pratik yapmaktır.

Matematikte iyiyseniz bunun doğuştan gelen bir beceri olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak araştırmalar bu konuda sizinle aynı fikirde değil. İyi bir matematik temeli “sayı anlayışı” veya “sayıların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu” kavramaya dayalıdır. Bu da küçük yaştan itibaren sayılara aşinalık sayesinde gelişir.

Matematik temelde kalıpları aramak ve bulmakla ilgilenir. Matematik, sürat ile değil, dikkat ile düşünmekle ilgilidir. İyi sorular sormak ve gözlemler yapmak aynı derecede önemlidir. Sizi başarıya hiçbir şey pratikten daha fazla yaklaştıramaz, bu yüzden matematiksel becerilerinizi geliştirmek için elde ettiğiniz tüm fırsatları kullanın.