Öğretmen Öğrenci İlişkisi Nasıl Olmalıdır? 

Eğitimin iki temel unsuru elbette öğreten ve öğrenendir. Bilgi aktarımı sayesinde eğitim ve öğrenim mümkün hale gelmektedir. Bu açıdan bakacak olursak öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki ve iletişimin önemi büyük olup, verilen eğitimin kaliteli ve kalıcı olabilmesi için bu ilişkinin belli çerçevelerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Öğretmen ve öğrenci arasında meydana gelen pozitif ya da negatif ilişkiler, öğrencilerin akademik, davranışsal, sosyal ve duygusal yönlerden gelişimlerini farklı açılardan etkiler. Okulda insan ilişkileri, yönetici, öğretmen, öğrenci, okul, çeviri unsurları etrafında değişik boyutlarda incelenecektir. Bu etkenler okulda verilen eğitimin niteliğini ve öğrencilerin akademik başarılarına etkilemektedir. Peki, Öğretmen öğrencileriyle düzgün bir iletişim kurmak için neler yapmalıdır?

Öğretmen Öğrenci İlişkisi İçin Uygun Öğretici Modeli Nasıl Olmalıdır?

Öğretmenlerin öğrencilerle daha kaliteli bir iletişim kurabilmeleri adına çeşitli özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.

  • Öğretmen ön yargılı ya da yanlı olmamalıdır. Bütün öğrencilerine eşit davranmalıdır.
  • Sakinliğini korumalı, telaşlanmamalı; aniden sinirlenmemeli soğukkanlı olmalıdır.
  • Tutarlı hareketler sergilemeli, öğrencilere karşı unutkan tavırlar göstermemelidir.
  • Elbette öğretmenler her sorunun cevabını bilemeyebilir; ancak kendini geliştiren ve yeniliğe açık olmaları gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerine akademik gelişimlerinde başarılı bir şekilde rehberlik yapabilirler.

Okulda Etkili Öğretmen – Öğrenci İlişkisi Nasıl Sağlanır?

Okulda etkili bir öğretmen öğrenci ilişkisi oluşturmak için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Bunu hayata geçirebilmek için öğretmenler tarafından öğrencilerin akademik gereksinimlerini karşılamak dışında onların, sosyal sorunları ile de ilgilenmeleri gerekmektedir. Olumlu öğretmen öğrenci ilişkisi oluşturabilmek için güvenli, sağlıklı ve mutlu bir atmosfer içinde bir sınıf yaratılmalıdır. Olumlu sınıf iklimi öğrencilerin istendik davranışları edinebilmelerini kolaylaştırırken bilgi ve becerilerini ortaya çıkartır. Öğretmenin sınıfta sergiledi liderlik, öğrencilere kazandırılan bilgi, hoşgörü, sevgi, bağlılık, saygı, iyi geçinme, düzen ve disiplin çerçevesinde geliştirilmelidir.

Öğretmenlerin öğrenciler ile etkili iletişim ve ilişkiler kurabilmeleri için dikkat etmeleri gereken bazı noktalar vardır:

  • Güven
  • İşbirliği
  • Beceriler/yeterlik
  • Esneklik

Etkili öğretmenler, sınıfta olumlu bir iklim yaratmak için öğrencilerle pozitif ilişkiler kurmak ve bu süreci geliştirmek için çaba harcarlar. Öğrencilerin akademik seviyeleri kadar kişilik özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Sorunlu öğrenciler yargılanmadan önce etkili bir iletişim kurularak, problemleri anlaşılmaya çalışılmalıdır.

KABUL EDİLEBİLİRLİK

Öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, öğretmenlerin öğrencilerin davranışlarını kabul edip etmemeleri çok önemlidir. Kabul çizgisi değişkendir ve üç sebebi vardır.

1. Öğretmendeki değişiklikler,

2. Öğrencideki değişiklikler

3. Durum ve çevredeki değişiklikler,

Öğrenci davranışların kabul edilebilir ve edilemez davranışlar arasındaki ayrım, ilişkilerde ortaya çıkacak meselelerin, öğretmenler tarafından halledilmesine yardımcı olacaktır. Fakat burada ortaya çıkan sorunun kime ait olduğunun çözülmesi gerekir. Öğretmenler kendilerini doğrudan ilgilendirmeyen, öğrencinin özel sorunları ile; doğrudan ilgilendiren sorunları ayırt etmelidir. Öğrencilerin okuldan kaynaklanan ya da kaynaklanmayan birçok sorunları da vardır ve bu sorunlarla baş etmeye çalışırlar.