Etkili ve Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Verimli ders çalışma tekniklerini belirlemeniz için gereken önemli maddeleri bu yazımızda ele alacağız.

1. AMAÇLARIN VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ

1. Zamanı verimli kullanmak için kısa, orta ve uzun dönemli hedefler belirlerim.

2. Belirlediğim hedeflerimi her zaman göreceğim bir yere koyarım.

3. Hedeflerim arasında öncelik sırası belirlerim.

4. Hedeflerimi gerçekleştirmek üzere her gün belirli bir zaman ayırır ve ayırdığım bu zamana uyarım.

2. ZAMANI DÜZENLEMEK VE DERS PROGRAMI YAPMAK

5. Başarılı olmak için enerjimi okul ile ilgili hedeflerim doğrultusunda kullanırım.

6. Çalışma planı yaparken nasıl, ne zaman ve nerede çalışacağıma karar veririm.

7. Çalışma planımda her ders ya da konuya ayrılacak süreyi kendi öğrenme hızıma göre planlarım.

8. Aynı anda birden fazla iş yapmak yerine bunlardan birini seçer ve ona odaklanırım.

9. Ders çalışırken belirli aralıklarla mola veririm.

10. Çalışma planımda derslerimi aksatmayacak şekilde sosyal ve kültürel faaliyetlere yer veririm.

11. Çalışma planımda okula, dinlenmeye, ev ile ilgili sorumluluklarıma ve uykuya ayırdığım süreyi belirtirim.

12. Çalışma saatlerimi kendimi dinlenmiş hissettiğim zamanlara göre planlarım.

13. Verimsiz geçirdiğim zamanların farkına varırım ve gerekli önlemleri alırım.

14. Teknolojik aletlere (TV, bilgisayar, telefon vb.) ayırdığım zamanı kısıtlarım.

15. Uzun konuları küçük parçalara bölerek çalışırım.

16. Hatırlamayı kolaylaştırmak için şekil (şema, grafik, tablo) çizerek çalışırım.

17. Çalışmayı bitirmeden önce notlarımı hızlıca gözden geçiririm.

18. Öğrendiklerimi, uyumadan önce ve sabah kalkınca hızlı bir şekilde gözden geçiririm.

19. Öğrendiklerimi ihtiyaç duyduğumda günlük hayatta kullanırım.

3. ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

20. Çalışma masamın yüksekliği boyuma uygundur.

21. Çalışma masamı yalnızca ders çalışmak için kullanırım.

22. Çalışmaya başlamadan önce gerekli araç gereçleri hazır bulundururum.

23. Sürekli aynı yerde ders çalışırım.

24. Her zaman masa veya sehpada ve oturarak çalışırım.

25. Çalışma ortamımın sessiz sakin olmasına dikkat ederim.

26. Çalışma ortamımın düzenli ve sade olmasına dikkat ederim.

27. Çalışma masamda, öğreneceğim konu dışındaki materyalleri kaldırırım.

28. Ders çalışırken aynı zamanda başka bir işle (TV izlemek, müzik dinlemek, telefonla konuşmak vb.) uğraşmamaya dikkat ederim.

29. Çalışma ortamıma dersle ilgili hatırlatıcı notlar asarım.

30. Çalışma ortamımda dikkatimi dağıtan afiş, poster vb. bulundurmam.

31. Çalışma ortamım ne çok sıcak ne çok soğuktur.

32. Çalışma ortamımı düzenli olarak havalandırırım.

33. Hayal kurduğumu fark ettiğimde ders çalışmaya ara veririm.

34. Hayal kurmayı dinlenme aralarında kendime ödül olarak veririm.

35. Ders çalışmaya başlamadan önce çalışacağım konunun ana ve alt başlıklarını, ilk ve son paragraflarını gözden geçiririm.

4. ETKİN DERS DİNLEME

36. Dinlerken hangi konunun önemli olduğunu ayırt ederim.

37. Her konuya ait ana fikirleri anlamaya çalışırım.

38. Öğretmenin özellikle üzerinde durduğu noktalara dikkat ederim.

39. Anlamadığım konularda soru sorarak, eksik bulduğum yerleri tamamlayarak derse katılırım.

40. Dinlediğim konuyu ayrıntılı öğrenmek için başka kaynaklardan (kitap, internet vb.) yararlanırım.

41. Derste not tutarım.

Zamanınızı etkili kullanabilmek için çalışma çizelgelerinizde;

  • Hangi gün ve saatte, hangi derse çalışacağınız,
  • Hangi konuyu, hangi gün çalışacağınız ve hangi gün tekrarını yapacağınız,
  • Ödevlere ayıracağınız zaman diliminiz,
  • Sınav tarihleriniz ve sınav öncesi tekrarlarınız,
  • Haftalık ve aylık tekrarlarınız,
  • Okulda geçirdiğiniz zaman, mola ve dinlenme süreleriniz ve hobilerinize ayırdığınız zaman gibi bilgiler yer almalıdır.

5 – Derslerinize Hazırlıklı Gidin

Derslere ön hazırlık yaparak gitmek derse ve konulara olan önyargınızın kırılmasını ve derse aktif katılımınızı sağlayacaktır. Araştırmalar en etkili öğrenme yönteminin sınıf içinde karşılıklı tartışarak, öğrencilerin öğrenme olayının içine aktif olarak girmeleriyle, yaparak ve yaşayarak oluştuğunu gösteriyor. Derse hazırlıklı gitmeniz, derste aktif olmanızı sağlayacağı için dersi etkili şekilde öğrenmenizi de kolaylaştıracaktır.