Yaşam koçluğu, gündelik hayatımızda gittikçe daha sık karşılaştığımız bir meslek dalı haline geldi. Bu mesleğin ilk ortaya çıktığı yıllarda, birçok kurum veya toplum tarafından meslek olarak kabul görmediğini biliyoruz. Ancak Resmî Gazete’de, 29 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan yazıdaki ”Koç Ulusal Meslek Standardı” ifadesiyle, yaşam koçluğu mesleği resmîleşmiştir.
Yaşam koçu nasıl çalışır?” konusundan önce, koçlukla ilgili genel bilgileri biraz hatırlamakta fayda var. Yaşam koçluğu, belli bir düzene veya plâna göre ilerleyen bir meslek değildir. Danışanların ihtiyaçlarına veya hedeflerine göre çalışma stratejilerinin belirlendiği bir hizmet türüdür. Koçlar, isteğe veya ihtiyaca göre, bireysel veya grup olarak çalışmalar düzenleyebilir.
“Koçluk” olarak da adlandırılan yaşam koçluğunun çok farklı alanlara hitap ettiğini söylemek mümkün.

Yaşam Koçluğu Türleri Nelerdir?

Temel Yaşam Koçluğu: Temel yaşam koçluğu, danışan kişinin mevcut durumu ile hedeflediği durum arasındaki süreçte yapılması gereken çalışmaların bir bütünüdür. Danışan kişinin istekleri ve ihtiyaçları ile mevcut yaşamları arasında büyük bir fark vardır. Bu koçluk türünde danışanlara, hedeflerine ve başarıya ulaşma kapsamında çalışmalar yapılır.
İlişki Koçluğu: İlişki koçluğu, danışan kişinin sosyal ilişkilerindeki iletişiminden önce kendi içsel dünyasını keşfetmesine odaklanır. Daha sonra ilişkilerindeki iletişim sorunlarına ve bunun kaynağına geçilir. Bu koçluk türü, danışan kişinin içindeki yetişkini etkinleştirmeye odaklanan bir süreç yönetimi izler. Danışanın kendisi eksiklerini görmesini sağlayan ve kendi çözümünü bulmasında yardımcı olan koçluk türüdür.
Eğitim Koçluğu: Eğitim koçluğu, öğrencinin iletişim problemlerinde, okula uyum sürecindeki sorunlarda, öğrencinin sosyal hayatı ve kendini keşfetmesinde aktif rol oynar. Öğrenciye uygun bir çalışma stratejisi oluşturarak bunu uygulamaya koyar.
Kariyer Koçluğu: Kariyer koçluğu, kariyer hedefleri konusunda yaşanan sorunların çözümü için ve bu hedeflere ulaşmak için gerekenlere odaklanan bir alandır. Kariyer koçları, danışanlarına kariyer hedefleriyle ilgili çalışma stratejisi belirler ve danışanları hedeflerine yönlendirir. Danışanın kariyer konusunda yaşadığı kararsızlıkları veya karışıklıkları çözmesinde ona yardımcı olur.
Performans Koçluğu: Performans koçluğu, danışanların hedeflerine kararlılıkla gitmelerinde yardımcı olmak için çalışma stratejileri uygulamayı esas alır.
Yönetici Koçluğu: Yönetici koçluğu, genellikle yöneticilerin idare yeteneklerini geliştirmek amacını taşıyan bir koçluk türüdür. Bu koçluk, danışanın idarecilik yönünü ortaya çıkarmak ve liderlik yeteneklerini farkına varmasını sağlamak amacını taşır. Bu amaçla, profesyonel kariyer hayatına yönelik stratejik çalışmalar düzenlenmesi gerekecektir.

Yaşam koçundan bireysel hizmet almak isteyen bir danışan, önce kurum tarafından ön görüşmeye davet ediliyor. Danışan kişinin ihtiyaç veya istekleri kurumun yaşam koçluğu alanları dışındaysa, başka bir profesyonel uzmana yönlendirme yapılıyor. Bu arada şunu da belirtmeliyiz ki; koçluk alanları dışındaki profesyoneller, psikolog veya psikiyatrist gibi uzmanlar olabiliyor.

Yaşam Koçluğu Seansları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Koçluk seansları sırasında yaşam koçu, danışanının potansiyelinin tamamını ortaya çıkarma görevini üstlenen kişidir. Yaşam Koçu, seanslar süresince danışanın gelişimini takip eder ve duraklama olduğu noktalarda danışana müdahale eder.

Yaşam koçları, genellikle özel sektörde kendi ofislerini açan ve bireysel olarak çalışan meslek mensuplarıdır. Bireysel ofislerde çalışılabileceği gibi, koçluk kuruluşu çatısı altında da çalışabilmeleri mümkündür.